ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.1

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสามารถกรอกรายละเอียดใบมอบตัวและใบชำระเงินได้ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรองทุกคน ให้มารายงานตัว และกรอกข้อมูลมอบตัวด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน เพื่ออาจได้สิทธิ์แทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ตามลำดับ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

Comments are closed.