ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.4

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสามารถกรอกรายละเอียดใบมอบตัวและใบชำระเงินได้ในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้

** แจ้งเรื่องการกรอกข้อมูล DMC ของชั้น ม.4 ให้นักเรียนกรอกข้อมูล DMC ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. **

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรองทุกคน ให้มารายงานตัว และกรอกข้อมูลมอบตัวด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน เพื่ออาจได้สิทธิ์แทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ตามลำดับ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

Comments are closed.