ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทรศัพท์ 053-711018    โทรสาร 053-713003

ฝ่ายวิชาการ 086-430-1811
ผู้ดูแลระบบ 088-290-2671 , 088-263-4138.   เวลา 08.00 – 16.00 น.