ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.4

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสามารถกรอกรายละเอียดใบมอบตัวและใบชำระเงินได้ในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้

** แจ้งเรื่องการกรอกข้อมูล DMC ของชั้น ม.4 ให้นักเรียนกรอกข้อมูล DMC ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. **

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรองทุกคน ให้มารายงานตัว และกรอกข้อมูลมอบตัวด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน เพื่ออาจได้สิทธิ์แทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ตามลำดับ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.1

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสามารถกรอกรายละเอียดใบมอบตัวและใบชำระเงินได้ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรองทุกคน ให้มารายงานตัว และกรอกข้อมูลมอบตัวด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน เพื่ออาจได้สิทธิ์แทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ตามลำดับ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ประกาศโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2562


ระบบกรอกข้อมูลโควตาจะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น.

** กรุณาศึกษาคู่มือการการใช้โปรแกรมรับสมัคร ให้ละเอียดก่อนเข้าสู่โปรแกรมรับสมัคร **