*เข้าสู่ระบบเฉพาะกรณีที่สมัครแล้ว *เพื่อเข้าแก้ไขข้อมูลการสมัคร และ พิมพ์ใบสมัคร

ปิดการรับสมัครนักเรียน รอบโครงการพิเศษ

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ให้มากรอกใบสมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เวลา 8.30 - 16.30 น.

จำนวนผู้สมัคร ม.1 ทั้งหมด : 901 คน
จำนวนผู้สมัคร ม.4 ทั้งหมด : 648 คน

**สถานะการรับสมัคร
ม.1 >>ปิดรับสมัคร<<
ม.4 >>ปิดรับสมัคร<<

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-711018 โทรสาร 053-713003

SA.by Narongdech Chaiwanna , Sumath Chanwatthana & Programer by Nilobon Kanmook , Thirapong Fansao

Mr. Adul Nanbancha

Director of Samakkhiwitthayakhom School