โปรแกรมรับสมัครความสามารถพิเศษ

โปรแกรมรับสมัครความสามารถพิเศษ

แก้ไขข้อมูลและพิมพ์เอกสารการมอบตัวออนไลน์
– เปิดระบบ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
– ปิดระบบ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น.

มอบตัว
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม