แจ้งปัญหาการรับสมัคร

แจ้งปัญหาการรับสมัคร

1. รายละเอียดการรับสมัคร

ฝ่ายวิชาการ โทร. 086-430-1811

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร

งาน ICT โทร. 095-448-2396
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ โทร. 088-290-2671 , 088-263-4138
(ติดต่อเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.)

หรือกรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหา