กรอกข้อมูลการมอบตัว

กรอกข้อมูลการมอบตัว

เปิดระบบกรอกข้อมูลมอบตัว ห้องเรียนปกติ
ม.1 วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.
ม.4 วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.

ม.4 (ประเภทความสามารถพิเศษ) วันที่ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00 น.