*** หมายเหตุ ***

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก สามารถชำระเงินผ่านธนาคาร


ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2563

สรุปการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามแผนการเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ)

สรุปการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามแผนการเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ)