โปรแกรมรับสมัครนักเรียน

สถิติการกรอกข้อมูลรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ในระบบ นักเรียน ม.1
สถานะการรายงานตัว ศูนย์วิทย์-คณิตฯ โครงการ EP โครงการ IP นักเรียนที่ติด 2 โครงการ
รายงานตัวในระบบแล้ว 120 60 9 0
รายงานตัวในระบบแล้ว แต่ไม่มามอบตัว (สละสิทธิ์) 0 2 0 0
ข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ในระบบ นักเรียน ม.4
สถานะการรายงานตัว ศูนย์วิทย์-คณิตฯ วิทย์-สิ่งแวดล้อม (สพฐ.) โครงการ IP นักเรียนที่ติด 2 โครงการ
รายงานตัวในระบบแล้ว 180 30 13 0
รายงานตัวในระบบแล้ว แต่ไม่มามอบตัว (สละสิทธิ์) 0 0 0 0