*เข้าสู่ระบบเฉพาะกรณีที่สมัครแล้ว *เพื่อเข้าแก้ไขข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร

ปิดระบบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสมัคร

จำนวนผู้สมัคร ม.1 : 408 คน
จำนวนผู้สมัคร ม.4 : 223 คน

**สถานะการรับสมัคร
ม.1 >>ปิดรับสมัคร<<
ม.4 >>ปิดรับสมัคร<<