*เข้าสู่ระบบเฉพาะกรณีที่สมัครแล้ว *เพื่อเข้าแก้ไขข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร

ปิด ระบบการรับสมัครนักเรียน ม.4 รับ ม.3 เดิม (ส.ว.ค.)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสมัคร

จำนวนผู้สมัคร ม.4 : 453 คน

**สถานะการรับสมัคร
ม.4 รับ ม.3 เดิม (ส.ว.ค.) >>ปิดรับสมัคร<<

ปิดระบบรับสมัคร
เพื่อความสะดวกกรุณาใช้ Web browser Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชั่นล่าสุดในการสมัคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-711018 โทรสาร 053-713003

SA.by Narongdech Chaiwanna & Programer by Tanakorn Yodsuwan & Sys_admin by Angkan Mahawan

Dr.Tawat Chumchob

Director of Samakkhiwitthayakhom School